Support

Samtliga alkotestare som marknadsförs av Paramint, kräver som andra mätinstrument regelbunden kalibrering och service.

Denna tjänst utförs genom att respektive apparat sänds med postpåse till vår serviceavdelning med adress:

Paramint AB
Serviceavdelningen
Box 917
751 09 Uppsala